Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija


Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

U skladu sa čl. 27. st. 1. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15), svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona.

Tijelo javne vlasti korisniku daje podatke za ponovnu uporabu bez ograničenja, za slobodnu uporabu i u otvorenom formatu.

NAPOMENA: uvjeti za ponovnu uporabu informacija objavit će se po objavi Pravilnika nadležnog ministra za poslove opće uprave kojim će se sukladno čl. 31. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacija propisati detaljni uvjeti ponovne uporabe informacija u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama kao i sadržaj i način objave dozvola kojima se određuju uvjeti ponovne uporabe ili poveznice na takve dozvole, u skladu sa standardnim otvorenim dozvolama.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godišnje izvješće 2022 – PDF


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godišnje izvješće 2021 – PDF


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Godišnje izvješće 2020 – PDF

Godišnje izvješće 2020 – CSV ZIP


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće 2019 – PDF

Godišnje izvješće 2019 – CSV ZIP


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Godišnje izvješće 2018 – PDF

Godišnje izvješće 2018 – CSV ZIP


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

 Godišnje izvješće 2017 – PDF

 Godišnje izvješće 2017 – CSV ZIP


Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

 Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu – PDF


Službena objava na web stranici i kontakt službenika za informiranje

 Obrazac 12 – Službena objava na web stranici i kontakt službenika za informiranje – PDF


Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za informiranje 2018


Obrasci


Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama

 Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama – DOC

Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – DOC

Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

 Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – DOC

Obrazac 7 – Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje

 Obrazac 7 – Odluka o imenovanju sluzbenika za informiranje – PDF

Obrazac 8 – Odluka o ustroju sluzbenog Upisnika

 Obrazac 8 – Odluka o ustroju sluzbenog Upisnika – PDF

Obrazac 13 – Odluka o visini naknade cjenik stvarnih materijalnih troškova

 Obrazac 13 – Odluka o visini naknade cjenik stvarnih materijalnih troskova – PDF


Pravilnik o pravu na pristup informacijama

Pravilnik o ostvarivanju prava na pristup informacijana i ponovnu uporabu informacija


Godišnje izvješće revizora


Izvješće nezavisnog revizora za 2021. godinu.

Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2021. god

Izvješće nezavisnog revizora za 2020. godinu.

Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu u financijske izvještaje za 2020. god

Izvješće nezavisnog revizora za 2019. godinu.

Izvještaj o obavljenom revizijskom uvidu u Financijske izvještaje za 2019. godinu

Izvješće nezavisnog revizora za 2018. godinu.

Izvještaj revizora za 2018. godinu

Izvješće nezavisnog revizora za 2017. godinu.

 Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu Lučka uprava Umag – Novigrad 1
 Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu Lučka uprava Umag – Novigrad 2

Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu – Lučka uprava Umag – Novigrad

 Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu A

Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu B 

Izvješće nezavisnog revizora za 2016. godinu.

 Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu zaključak

Izvještaj neovisnog revizora o revizijskom uvidu zaključak 2