Pravilnik o redu u lukama

 Pravilnik o redu u lukama 2020


Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima

Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima


Odluka o visini lučkih pristojbi

Odluka o visinu lučkih pristojbi (EUR)
24. studeni 2022

Odluka o visini lučkih pristojbi (HRK, EUR)
Sadrži tečajnu konverziju
5. rujna 2022.

 Odluka o visini lučkih pristojbi 2008


Odluka o kategorizaciji luka

 Odluka o kategorizaciji luka


Odluka o osnivanju

Temeljem članka 31. stavak 2. i 3. Zakona o morskim lukama (Narodne novine, br. 108/95) Županijsko poglavarstvo Istarske županije je na sjednici održanoj 25. studenog 1997. godine donijelo ODLUKU o osnivanju Lučke uprave UMAG – NOVIGRAD
 Odluka o osnivanju / PDF


Statut Lučke uprave Umag-Novigrad

Na temelju članka 76. stavka 6. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine” br. 158/03), Upravno vijeće Lučke uprave Umag-Novigrad na svojoj sjednici održanoj 20. svibnja 2004. godine, donijelo je STATUT Lučke uprave Umag-Novigrad.
 Statut Lučke uprave UM-ND PROČIŠĆENI 2004-12 / DOC

 Odluka izmjene statuta 2017 / PDF

Odluka izmjena statuta 2012 / PDF