Lučka uprava Umag-Novigrad trenutno provodi postupke nabave za realizaciju pilot aktivnosti koje su predviđene u sklopu prekograničnog projekta FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports).
Projektni paket br. 5 naziva „Inovativni alati i usluge za poticanje strateškog razvoja malih luka“, uključuje praktičniju, odnosno operativnu stranu projekta FRAMESPORT, te se sastoji od aktivnosti kojima se ispituju tehnička rješenja i eksperimentalne. Takvim će se inicijativama identificirati inovativni putevi za rješavanje postojećih problema, čime će se male luke razviti na pametan i održiv način. Pilot akcije koristit će bazu podataka postavljenu unutar drugih radnih paketa projekta FRAMESPORT, osiguravajući njihovu interoperabilnost i skalabilnost.
Kako bi se riješili identificirani nedostaci Lučke uprave Umag-Novigrad, kao što je na primjer udaljenost lučkih područja kojima upravlja Lučka uprava, a kako bi se unaprijedila kvaliteta nadzora i efikasno upravljalo troškovima, u sklopu pilot projekta uvesti će se nove tehnologije, kojima će se smanjiti troškovi upravljanja lukama, poboljšati nadzor i podići efikasnost upravljanja resursima.
Krajem 2021. godine odrađene su javne nabave za razvoj software-a za upravljanje lukama otvorenih za javni prijevoz (koji će biti integriran na FRAMESPORT platformu) i za automatsko dobivanje informacija o zauzetosti veza putem signala suvremenih radio frekvencijskih uređaja.
Slijediti će ugovaranje nove generacije video nadzora koji će omogućiti automatsko čitanje dužine plovila, promatranje u infracrvenom spektru i automatsko prepoznavanje plovila. U pripremi je također i javna nabava za plovila na električni pogon, kojim će se efikasnost rada Lučke uprave podići na veći nivo.