OPIS I CILJEVI PROJEKTA

Lučka uprava Umag-Novigrad ponosni je partner međunarodnog EU projekta FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports). 

FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports)

Projektu je dodijeljeno sufinanciranje iz prekograničnog programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020. 

Projekt uključuje sveukupno 15 partnera, koji svoja sjedišta imaju na programskom prekograničnom području Italije i Hrvatske. 

U sklopu projekta FRAMESPORT provesti će se koordinirana strateška inicijativa svih uključenih partnera kojom će se doprinijeti održivom razvoju malih luka. Time će se omogućiti da male luke na Jadranu budu proaktivne društveno-ekonomske pokretačice razvoja.

Strateški cilj koji je planiran projektom postići će se primjenjujući višestrani pristup, koji uključuje usvajanje konkretnih pilot akcija, kao i utvrđivanje prioritetnih strateških tema koje će se tijekom provedbe i promovirati. Prioriteti će se odrediti pristupom odozdo prema gore (bottom-up), uključujući lokalne, ali i nacionalne dionike. Partneri projekta bavit će se planiranjem i upravljanjem, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem obuke i kompetencija te će nabaviti važne informatičke i komunikacijske rekvizite, alate i usluge, što će u konačnici dovesti do učinkovitog razvoja malih luka u cijelom prekograničnom području Italije i Hrvatske. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje i kapitalizirati rezultate pilot inicijativa integrirajući ih u novi strateški okvir kojim će se pojačati performanse malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala.

Zahvaljujući partnerstvu u ovome projektu, Lučka uprava Umag – Novigrad moći će sudjelovati u prekograničnoj razmjeni najboljih praksi i iskustava i beneficirati od institucionalne suradnje koja će nastati iz samog projekta. Projekt će pridonijeti jačanju uloge lučke uprave i povećanju institucionalnih i tehničkih interventnih polja i mreža. Tijekom implementacije projekta,  Lučka uprava Umag – Novigrad stavit će na raspolaganje svoja najbolja tehnička znanja i potaknuti će angažman lokalnih dionika. Kao javno tijelo osnovano od strane Istarske županije, osigurat će usku suradnju s donositeljima odluka zaduženima za pomorski promet, održivi razvoj, širenje projektne strategije i rezultata prema institucijama i dionicima te tako pridonijeti integraciji projektnih pristupa u regionalne tematske politike.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

  • Sveukupna vrijednost projekta je 7.138.832,90 eura.
  • Ukupan proračun Lučke uprave Umag – Novigrad u projektu je 327.043,00 eura od čega je EU sufinanciranje 85% (€ 277.986,55), a vlastita sredstva 15% (€ 49.056,45). 
  • RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01.01.2020. – 31.12.2022. godine.
  • KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: telefon: +385 (0) 52 743 266, e-mail: info@luun.hr.
  • Više informacija o PROGRAMU Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020 možete pronaći na https://www.italy-croatia.eu/

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Lučke uprave Umag-Novigrad.

Više na:

https://www.linkedin.com/company/framesport-interreg-italy-croatia/

https://www.facebook.com/framesportinterregitalycroatia


Novosti u provedbi projekta FRAMESPORT 

Nastavljaju se pripremne aktivnosti u sklopu projekta FRAMESPORT.

Podsjećamo: Lučka uprava Umag-Novigrad partner je međunarodnog EU projekta FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports). Projekt se financira iz prekograničnog programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020 te uključuje sveukupno 15 partnera, koji svoja sjedišta imaju na programskom prekograničnom području Italije i Hrvatske.

U sklopu projekta FRAMESPORT provesti će se koordinirana strateška inicijativa svih uključenih partnera kojom će se doprinijeti održivom razvoju malih luka. Time će se omogućiti da male luke na Jadranu budu proaktivne društveno-ekonomske pokretačice razvoja.

Osim što su održani razni online sastanci sa glavnim i ostalim partnerima, u tijeku je izgradnja projektnog web portala koji će sadržavati sve informacije o uključenim lučkim upravama, pa tako i o Lučkoj upravi Umag – Novigrad.   

Putem ICT platforme prikupljati će se čitav niz informacija o malim lukama, koje će biti dostupne svim dionicima. Time će se podržati prekogranični strateški dijalog i proces odlučivanja, što je ujedno i jedan od projektnih ciljeva. 

U ovoj početnoj fazi, velika je pažnja posvećena definiranju strukture portala FRAMESPORT, koji će obuhvatiti sve relevantne podatke o malim jadranskim lukama. Nacrt portala podijeljen je s projektnim partnerima radi prikupljanja povratnih informacija.

U sklopu nadolazećih aktivnosti projekta FRAMESPORT, predviđeno je sastavljanje upitnika koji će se dostaviti velikom uzorku turističkih lučkih objekata s obje strane Jadrana radi prikupljanja podataka o tehničkim i pomoćnim uslugama u lukama i na njihovom okolnom teritoriju. Prikupljeni podaci pohraniti će se na portal FRAMESPORT i nakon njihove obrade omogućit će definiranje prioriteta i potreba malih luka, podržavajući tako njihov budući održivi razvoj.  

Provedba projekta odvijati će se do 31.12.2022. godine.

Sveukupna vrijednost projekta je 7.138.832,90 eura. Ukupan proračun Lučke uprave Umag – Novigrad u projektu je 327.043,00 eura od čega je EU sufinanciranje 85% (€ 277.986,55), a vlastita sredstva 15% (€ 49.056,45).

Framesport poster
Klikom na sliku preuzmite poster u velikom formatu.
Veličina: 4,4 MB