U Umagu održana prezentacija rezultata EU projekta FRAMESPORT

U Umagu održana prezentacija rezultata EU projekta FRAMESPORT

Dana 28.04.2023. godine, u Gradskoj su vijećnici Grada Umaga prezentirani rezultati uspješno realiziranog EU projekta FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports), u kojemu Lučka uprava Umag-Novigrad…

Lučka uprava Umag – Novigrad na sajmu ECOMONDO

Lučka uprava Umag – Novigrad na sajmu ECOMONDO

Dana 11. studenog 2022. godine Lučka uprava Umag – Novigrad sudjelovala je sajmu ekologije, održivog razvoja, komunalnih rješenja i zaštite okoliša ECOMONDO u talijanskom gradu Riminiju. Na sajmu ECOMONDO, na…

FRAMESPORT – AKTIVNOSTI U TIJEKU

FRAMESPORT – AKTIVNOSTI U TIJEKU

Lučka uprava Umag-Novigrad trenutno provodi postupke nabave za realizaciju pilot aktivnosti koje su predviđene u sklopu prekograničnog projekta FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports).

U Umagu održana prezentacija EU projekta FRAMESPORT

U Umagu održana prezentacija EU projekta FRAMESPORT

Dana 29.09.2021. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, Lučka uprava Umag-Novigrad održala je prezentaciju EU projekta FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports) u kojemu Lučka…

POZIV NA SAMOPOPISIVANJE!

POZIV: Iskoristi mogućnost SAMOPOPISIVANJA kroz sustav e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva i samostalno popiši sebe i sve članove svoga kućanstva. Više na www.popis2021.hr. STVORIMO ZAJEDNO…

Odluka o prodaji s ribarskih plovila

Ribari mogu izravno s ribarskih plovila prodavati dnevni ulov krajnjim potrošačima i to najviše 5,00 kg po potrošaču i ukupno najviše 3.000,00 Kn dnevno po povlastici. Navedena prodaja mora se…

Sanacija gata u Kanegri

Sredstvima Lučke Uprave Umag-Novigrad i Grada Buja, dovršena je sanacija gata u Kanegri.    

Obnova luke Savudrija

Obnova luke Savudrija

Obnova  luke  Savudrija obuhvaća pripremne radove, građevinske radove, radove na postavljanju elektroinstalacija, postavljanju opreme, eko-otoka i izrade tehničke dokumentacije.