Novo sidrište u Dajli

U luci Dajla postavljeno je novo sidrište za plovila od 4 do 10 metara. Sidrište je opremljeno sa dvadeset plutača i namjenjeno je nautičarima.

Produbljenje ulaza u luku Umag

Nakon provedenog postupka javne nabave započeli su radovi na produbljenju ulaza u luku Umag. Cilj projekta je postići dubinu od 4,5 metara na pragu ulaza u luku kako bi se…