Popis koncesionara

Marservis d.o.o. – Servisiranje i popravak plovila u luci Novigrad
INA industrija nafte d.d. – Benzinska postaja Umag
Paoletić Ivan j. d.o.o. – Ugostiteljske usluge u luci Zambratija


Arhiva

Marservis d.o.o. – Servisiranje i popravak plovila u luci Novigrad
INA industrija nafte d.d. – Benzinska postaja Umag
Paoletić Ivan j. d.o.o. – Ugostiteljske usluge u luci Zambratija
Lado – Ugostiteljske usluge u luci Umag
Antenal d.o.o. – Privez i odvez, ukrcaj i iskrcaj kamena i njegovih frakcija
Solo Amore d.o.o. – Ugostiteljske usluge u luci Novigrad