Objava – Obavijest o nadmetanju

Rekonstrukcija obalnog zida u luci Umag (Kristal i Tondo)

Detalji na poveznici Narodnih Novina:
EOJN → 2021/S 0F2-0014312

Rekonstrukcija obalnog zida u luci Umag (Kristal i Tondo)

Prethodno savjetovanje – Nacrt dokumentacije o nabavi (i troškovnika)
Detalji na poveznici Narodnih Novina:
EOJN → 15/21 – 1


Usluge popravaka, održavanja i instaliranja lučke opreme u 2021. i 2022. godini

Detalji na poveznici Narodnih Novina:
EOJN → Objava 2021/S 0F2-0007553


Plan nabave

2021. godina

Plan Nabave 2021

Izmjene i dopune plana nabave za 2021. godinu

II Izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu


2020. godina

Plan Nabave 2020


2019. godina

Plan Nabave 2019


2018. godina

2018 2. izmjene i dopune

Plan Nabave 2018 – 2. izmjene i dopune

2018 1. izmjene i dopune

Plan Nabave 2018 – 1. izmjene i dopune

2018. godina

 Plan nabave za 2018. godinu


2017. godina

Plan nabave – 2017. g.

 Plan nabave za 2017. godinu


2016. godina

Dopuna Plana nabave – 2016. g.

 Dopuna Plana nabave 2016

Plan nabave – 2016. g.

 Plan nabave za 2016. godinu


Registar ugovora

2020. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi 2020

2019. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi 2019

 Registar ugovora o javnoj nabavi 2019

2018. godina

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018

 Registar ugovora o javnoj nabavi 2018

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018 iz prijašnjih godina

 Registar ugovora o javnoj nabavi 2018 iz prijašnjih godina


Odluka o provedbi postupka jednostane nabave

 Odluka o provedbi postupka bagatelne nabave


Arhiva

Registar ugovora o javnoj nabavi

 Registar ugovora o javnoj nabavi


Odluka o provedbi postupka bagatelne nabave

 Odluka o provedbi postupka bagatelne nabave


Popis gospodarskih subjekata s kojima Lučka uprava Umag-Novigrad, kao javni naručitelj, ne smije sklapati Ugovore o javnoj nabavi

 Popis