U luci Dajla postavljeno je novo sidrište za plovila od 4 do 10 metara.

Sidrište je opremljeno sa dvadeset plutača i namjenjeno je nautičarima.