U Umagu održana prezentacija EU projekta FRAMESPORT

U Umagu održana prezentacija EU projekta FRAMESPORT

Dana 29.09.2021. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, Lučka uprava Umag-Novigrad održala je prezentaciju EU projekta FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports) u kojemu Lučka…

POZIV NA SAMOPOPISIVANJE!

POZIV: Iskoristi mogućnost SAMOPOPISIVANJA kroz sustav e-Građani od 13. do 26. rujna u prvom digitalnom Popisu stanovništva i samostalno popiši sebe i sve članove svoga kućanstva. Više na www.popis2021.hr. STVORIMO ZAJEDNO…

Odluka o prodaji s ribarskih plovila

Ribari mogu izravno s ribarskih plovila prodavati dnevni ulov krajnjim potrošačima i to najviše 5,00 kg po potrošaču i ukupno najviše 3.000,00 Kn dnevno po povlastici. Navedena prodaja mora se…

Sanacija gata u Kanegri

Sredstvima Lučke Uprave Umag-Novigrad i Grada Buja, dovršena je sanacija gata u Kanegri.    

Obnova luke Savudrija

Obnova luke Savudrija

Obnova  luke  Savudrija obuhvaća pripremne radove, građevinske radove, radove na postavljanju elektroinstalacija, postavljanju opreme, eko-otoka i izrade tehničke dokumentacije.

Sanacija  dijela operativne obale u luci Umag

Sanacija dijela operativne obale u luci Umag

U tijeku su radovi sanacije  dijela operativne obale u luci Umag što obuhvaćaju, pripremne i zemljišne radove, betonske i armiranobetonske podvodne radove i kamenorezačke radove. Radovi se financiraju sredstvima  Ministarstva…

Prezentacija obnove luke Savudrija na CROFISH-u

Na ovogodišnjem CROFISH-u, Lučka uprava Umag – Novigrad predstavila je projekt obnove luke Savudrija kojem je odobreno  finaciranje od strane EU fonda, “Operativni program za pomorstvo i ribarstvo”, u okviru…

Nastavlja se uređenje Mandrača

U tijeku su radovi uređenja  zapadnog dijela obale Mandrača u Novigradu. Radovi  se finaciraju sredstvima Lučke uprave Umag Novigrad i  Istarske Županije.