Nove meteorološke stanice u lukama Umag i Novigrad

U suradnji sa udrugom IstraMet, u subotu je postavljena meteo postaja na operativnoj obali u Novigradu. Podaci se mogu pratiti u stvarnom vremenu na site-u http://www.istramet.com/postaja/novigrad-lucka-uprava/ Uskoro će se postaviti nova…

Izvučena potonula kočarica u luci Umag

Zbog dotrajalosti i moguće opasnosti za plovila koja plove u luci, zbog otkinutih dijelova oplate koja su plutala, plovilo je izvučeno i deponirano na deponiju gje će ostaci biti zbrinuti…

Novo sidrište u Dajli

U luci Dajla postavljeno je novo sidrište za plovila od 4 do 10 metara. Sidrište je opremljeno sa dvadeset plutača i namjenjeno je nautičarima.

Produbljenje ulaza u luku Umag

Nakon provedenog postupka javne nabave započeli su radovi na produbljenju ulaza u luku Umag. Cilj projekta je postići dubinu od 4,5 metara na pragu ulaza u luku kako bi se…