Lučka uprava Umag-Novigrad

Upravlja lukama
Umag, Novigrad, Antenal, Savudrija, Zambratija, Stella Maris, Katoro, Lovrečica, Karigador, Dajla-Belveder, Dajla.

Podaci

Osnivač: Istarska županija

Matični broj subjekta kod trgovačkog suda: 040130734
Matični broj poslovnog subjekta: 1386867
OIB: 04142916214
Žiro-račun: IBAN: HR1523800061140008108

Odgovorna osoba: ravnatelj Doriano Labinjan, dipl.oec., zastupa samostalno i pojedinačno

Upravno vijeće:
Alen Luk – predsjednik
Leonardo Palčić – član
Edvin Demark – član
Luciano Beg – član
Mijo Šiljeg – član

Djelatnost

Djelatnost lučke uprave temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (“Narodne novine”, br. 158/03):

1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,

2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,

3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),

4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe,

5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,

6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,

7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,

8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.