U tijeku su radovi obnove luke Savudrija, a nedavno je uz posjet ministra Tolušića upriličeno svečano otvaranje radova.

Obnova  luke  Savudrija obuhvaća pripremne radove, građevinske radove, radove na postavljanju elektroinstalacija, postavljanju opreme, eko-otoka i izrade tehničke dokumentacije.

U prvoj fazi radova odradit će se postavljanje ormarića za napajanje plovila strujom i vodom (22 za potrebe ribara). Navedeni ormarići za napajanje plovila opremaju se uređajima “inteligentne instalacije” za  kontrolu i nadzor potrošnje električne energije i vode prepaid karticama. Postavljaju se stupovi  javne rasvjete, video nadzora područja, bežični pristup internetu.

U drugoj fazi   odradit će se  rekonstrukcija ” T ” gata što obuhvaća rušenje AB monolitne konstrukcije i razbijanje postojećih AB obalnih utvrda u cijelosti, izgradnju novih pilota na postojećim temeljima, izgradnju nove ploče na novoj visini  adekvatnoj za potrebe ribara. Predviđena je izgradnja „eko otoka“  za odvajanje otpada za potrebe ribara, te postavljanje sanduka za ribarsku opremu.

Navedena investicija financira se većim dijelom sredstvima EU fonda: Ministarsvo poljoprivrede, Uprava ribarstva u okviru mjere I.23./I.24. “RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA , BURZE, RIBA I ZAKLONIŠTA”, zatim sredstvima Istarske Županije, Grada Umaga i Lučke Uprave Umag – Novigrad.

Obnovom luke Savudrija trebali bi postići poboljšanje sigurnosti i radnih uvjeta ribara, poboljšanje kvalitete  operacija ukrcaja i iskrcaj ribe  koje zahtijevaju određeni manevarski prostor, povećati mogućnost da brodovi dobiju svoj vez, podignuti veću efikasnost i kvalitetu aktivnosti ribara, te tako ubrzati i poboljšati njihov rad, pojačati transportni i izvozni potencijal luke Savudrija, riješiti problem sigurnosti priveza, pristajanja, ukrcaja i iskrcaj ribe,  kao i bolje opsluživanje domaćeg stanovništva, utjecati na očuvanje atraktivnih vizura luke i integraciju luke u prostor, te podizanje turističke atraktivnosti cijelog područja, a istovremeno  zajamčiti kontinuitet razvoja luke Savudrija.