Nakon provedenog postupka javne nabave započeli su radovi na produbljenju ulaza u luku Umag.

Cilj projekta je postići dubinu od 4,5 metara na pragu ulaza u luku kako bi se omogućilo uplovljavanje većih plovila sa dubljim gazom.

Radove u organizaciji Lučke uprave Umag-Novigrad kao nositelja, financiraju i Grad Umag te Adriatic Croatia International (ACI) Opatija.

Izvođač radova je  tvrtka Sun Adria d.o.o. iz Rijeke.