Sredstvima Lučke Uprave Umag-Novigrad i Grada Buja, dovršena je sanacija gata u Kanegri.