Dana 29.09.2021. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Umaga, Lučka uprava Umag-Novigrad održala je prezentaciju EU projekta FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports) u kojemu Lučka uprava sudjeluje u ulozi partnera, a koji se financira iz prekograničnog programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020.

Tijekom prezentacije, ravnatelj Lučke uprave Umag – Novigrad objasnio je koji su ciljevi projekta, koje su aktivnosti u tijeku i što se sve planira odraditi na području djelovanja Lučke uprave Umag – Novigrad, ali i na prekograničnom području obuhvaćenom projektom.

Nakon dobrodošlice gospodina Maura Jurmana, dogradonačelnika Grada Umaga, ravnatelj Lučke uprave Umag – Novigrad, Doriano Labinjan, prezentirao je projekt FRAMESPORT, u kojemu glavnu ulogu imaju male luke, kao potencijalni pokretači društveno-ekonomskog i održivog razvoja jadranskog prostora. Projekt je to koji broji čak 15 partnera i 12 pridruženih partnera, koji se nalaze na prekograničnom području obuhvaćenom programom Interreg Italija-Hrvatska.

Ukupan proračun Lučke uprave Umag – Novigrad u projektu je 327.043,00 eura od čega je EU sufinanciranje 85% (277.986,55 €), a vlastita sredstva 15% (49.056,45 €). 
U sklopu projekta planirana je provedba pilot projekta kojim će se uvesti i testirati nove tehnologije koje će omogućiti da Lučke uprave smanje troškove upravljanja, poboljšaju nadzor nad lukama i da kvalitetnije upravljaju resursima. Lučka uprava Umag-Novigrad, za tu svrhu, ima na raspolaganju sveukupno 144.998,70 €, a koji će se koristiti za realizaciju sljedećih aktivnosti:
1. nabava nove generacije video nadzora, kojim će se automatski detektirati dimenzije i karakteristike plovila,
2. automatizacija i unaprjeđenje sustava putem kojeg će se dobivati informacije o zauzetosti veza,
3. razvoj informatičkog rješenja za upravljanje lukama otvorenih za javni prijevoz, koji će biti integriran sa FRAMESPORT platformom na kojoj će se nalaziti informacije o svim projektnim partnerima,
4. nabava suvremenih i održivih plovila na električni pogon.

Prezentaciji su prisustvovali i aktivno sudjelovali predstavnici svih relevantnih institucija u području upravljanja malim lukama, a to su: predstavnici iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, predstavnici iz Istarske županije, članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Umag-Novigrad, predstavnici lučkih uprava Rabac, Rovinj, Poreč i Pula, predstavnici Lučke kapetanije Pula, profesor za hidrotehniku iz Građevinskog fakulteta Rijeka, djelatnici iz Grada Umaga i Grada Buja te još nekoliko obrtnika i poduzetnika.
Projekt je još u fazi provedbe, ali je već sada razvidno kako će se međunarodnom dimenzijom suradnje i aktivnim sudjelovanjem relevantnih dionika pridonijeti unaprjeđenju i daljnjem razvoju malih luka u cijeloj regiji.

Za sve informacije o projektu posjetite web stranicu https://www.italy-croatia.eu/framesport i prijavite se na FRAMESPORT newsletter listu putem linka http://eepurl.com/guHI-5