Dana 28.04.2023. godine, u Gradskoj su vijećnici Grada Umaga prezentirani rezultati uspješno realiziranog EU projekta FRAMESPORT (Framework initiative fostering the sustainable development of Adriatic small ports), u kojemu Lučka uprava Umag-Novigrad ima ulogu partnera. Projekt se financira iz prekograničnog programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020 te uključuje sveukupno 15 partnera.

Sveukupna vrijednost projekta FRAMESPORT je 7.138.832,90 eura. Ukupan proračun Lučke uprave Umag – Novigrad u projektu je 327.043,00 eura od čega je EU sufinanciranje 85% (€ 277.986,55), a vlastita sredstva 15% (€ 49.056,45).

Prezentaciju je svečano otvorio ravnatelj Lučke uprave Umag-Novigrad, g. Doriano Labinjan, koji je prisutne upoznao s trenutnim dostignućima pilot projekta koji je implementiran u sklopu FRAMESPORT-a, a za kojeg je planirano sveukupno 144.998,70 EUR. Lučka uprava je zahvaljujući dodijeljenim EU sredstvima, realizirala sustav upravljanja lukama kojim se omogućavaju nadzor plovila i efikasno upravljanje uslugama. Sustav se sastoji od više povezanih modula koji omogućuju praćenje luka i vezova putem videonadzornih kamera i ultrazvučnih senzora, olakšaju provjeru raspoloživosti vezova, ubrzaju proceduru vezivanja i iskrcaja te omogućuju naplatu usluge, a projektom je također osigurana i ekološka pristupačnost plutačama putem električnog plovila. 

U sklopu pilot projekta, provedeni su postupci javne nabave te je isporučeno sljedeće:

1. Sustav video nadzora, kojim su postignute automatizacija i modernizacija poslovnih procesa, uz povećanje sigurnosti u lukama;

2. Razvoj aplikacija, nadogradnja postojećih sustava i prilagodba informacijskog sustava koji je ranije koristila Lučka uprava Umag-Novigrad, čime je dobiven sustav za naplatu računa putem mobitela, automatsko izdavanje nautičkih ugovora, vođenje očevidnika nautičkih ugovora, prijenos potrebnih podataka na grafički prikaz luke, dohvat potrebnih podataka iz sustava video nadzora i dr.   

3. Sustav nadzora vezova i servisnih ormara kojim je putem novih inovativnih tehnologija i programskih rješenja, omogućena integracija na platformu Smartport;

4. Nabava plovila na električni pogon (gumenjak) sa akumulatorom, kojim će se olakšati prijevoz djelatnika na području djelovanja Lučke uprave te će se znatno smanjiti zagađenje mora. 

Slijedila je prezentacija predstavnika Logoteam d.o.o. g. Dražena Žgaljića, tijekom koje su predstavljeni tehnološki noviteti za potencijalnu implementaciju u lukama županijske i lokalne razine. Prezentirane su mogućnosti primjene pametnih ekoloških rješenja (kao što su fotonaponska energija, pametna rasvjeta, solarna rasvjeta, električna plovila, električne punionice, pametni sustavi za skladištenje otpada, i dr.), inovativne usluge koje se mogu koristiti u lukama (npr.: skimmeri, brane, plutajući sakupljači otpada, barijere od komprimiranog zraka, pametne klupe, i dr.), elementi sigurnosti koje svaka luka mora imati, informatizaciju kroz sustav lučke zajednice (PCS), usluge za nautičare (poput perača plovila, meteorološke stanice, video nadzor, i dr.) te infrastruktura i suprastruktura, odnosno višenamjenska montažna i kontejnerska rješenja. 

Na kraju eventa, poduzeće Medicom d.o.o., koje je provelo istraživanje o ključnim pokazateljima uspješnosti u lukama, prezentiralo je rezultate istraživanja.

Nakon održanih izlaganja, na umaškoj je obali slijedila pokazna vježba intervencije tima Hitne medicine uz upotrebu plovila na električni pogon, koja je realizirana u suradnji s umaškom ispostavom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije.